Terug naar de homepage


Privacy & Copyright Gratiz.nl

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze site zijn voorbehouden aan Gratiz.nl Internet Diensten.

De inhoud van deze website is alleen bedoeld voor privégebruik. Het kopiëren van materiaal voor andere doeleinden dan persoonlijk, niet-commercieel gebruik is - tenzij anders aangegeven - slechts toegestaan na uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Gratiz.nl Internet Diensten.

Gratiz.nl Internet Diensten spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft terzake geen garanties.

Gratiz.nl Internet Diensten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of uit het afgaan van informatie die op deze site wordt verstrekt.

Namens onze site worden de getoonde advertenties u aangeboden namens DoubleClick, onze webadvertising partner. Informatie betreffende uw bezoek aan www.gratiz.nl, zoals het aantal keer dat een advertentie aan u getoond is (maar niet uw naam, adres of andere persoonlijke informatie) wordt gebruikt om advertenties aan u te serveren. Voor meer informatie kunt u het volgende adres bezoeken: http://www.doubleclick.net/us/corporate/privacy

Tijdens het proces waarin advertenties op onze site getoond worden, kan onze third party advertiser een unieke cookie op uw browser plaatsen of herkennen, maar deze zal geen persoonlijk identificeerbare informatie over u bevatten. Voor meer informatie over DoubleClick, cookies en over de mogelijkheid van 'opt-out', klik op http://www.doubleclick.net/us/corporate/privacy/opt-out.aspCopyright © 1996-2015 GratiZ.nl Internet Diensten, All Rights Reserved